Gemeente Leiderdorp

Van meepraten naar meedóen!

Met genoegen presenteren wij u de eerste begroting van deze raadsperiode. De begroting is sluitend voor alle jaren.

De overgang naar de gemeente van taken in de jeugdhulp, werk en bijstand en zorg  is in deze begroting verwerkt. In de programma’s zijn de consequenties zoveel mogelijk in beeld gebracht. Zoals bij alle gemeenten geldt hierbij ook voor Leiderdorp dat deze verwerking is gebaseerd op vele aannames. 2015 zal moeten uitwijzen in hoeverre deze aannames werkelijkheid worden.

We indexeren de lokale lasten met 1% conform het coalitieprogramma, dat wil zeggen dat de  woonlasten in 2015 per saldo met 1% stijgen.

Het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Van meepraten naar meedóen’ is verwerkt in deze begroting. In de programma's zijn de activiteiten en doelen van het coalitieprogramma opgenomen.

/leiderdorp-programmabegroting-2015