Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 7 : Grondontwikkeling7A Grondontwikkeling algemeen

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

7A Grondontwikkeling algemeen

Inleiding

De gemeente heeft nog verschillende gronden en opstallen in eigendom waar ze geen bestemming (meer) voor heeft. Deze locaties worden herontwikkeld voor onder andere woningbouw, maar bijvoorbeeld ook een supermarkt naast het zwembad de Does. Voor deze locaties wordt een ontwikkelingskader opgesteld (zie programma 5A) en vervolgens worden de gronden in ontwikkeling gebracht. Meestal gebeurt de ontwikkeling door een andere partij als gevolg van een aanbesteding of samenwerkingsovereenkomst.

Doel

Herbestemming leegkomende locaties

SMART doel

1. Afsluiten van overeenkomsten om medewerking te verlenen aan de (ruimtelijke) procedures om de gewenste ontwikkeling op leeggekomen locaties te realiseren

2. Uitwerken schetsplan tot definitief ontwerp

3. Doorlopen ruimtelijke procedures om de ontwikkeling mogelijk te maken. Dit kan met een bestemmingsplan of een afwijkingsprocedure

Activiteiten 2015

1.1 Afsluiten van overeenkomst voor de ontwikkeling van de locatie Driemaster

2.1 Uitwerken schetsplan Amaliaplein

3.1 Vaststellen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) door raad Amaliaplein

2.2 Uitwerken schetsplan Driemaster

Prestatieindicatoren

Collegebesluit voor afsluiten overeenkomsten

Uitwerken Schetsplan

Vaststellen verklaring van geen bedenkingen door raad

Verlenen van vergunningen door college

Verkoop en overdracht gronden

Bouw / realisatie

Wat willen we bereiken?

1. Afsluiten van overeenkomsten
Nadat randvoorwaarden en kaders zijn opgesteld kan het project van start. Daarvoor moet met de ontwikkelende partij een overeenkomst worden gesloten waarin ook de verkoop van gronden is geregeld. Tevens is de overeenkomst nodig om medewerking te kunnen verlenen aan de (ruimtelijke) procedures.

2. Uitwerken schetsplan tot definitief ontwerp
Op basis van de meegegeven randvoorwaarden maakt de ontwikkelende partij een concreet plan. Dit plan wordt i samenspraak met de omgeving gemaakt en door de gemeente getoetst aan de meegegeven kaders.

3. Doorlopen ruimtelijke procedures om de ontwikkeling mogelijk te maken.
Meestal past de ontwikkeling niet in het bestemmingsplan. Het plan kan dan mogelijk worden gemaakt met een nieuw bestemmingsplan of een afwijkingsprocedure. De ontwikkelende partij levert de onderbouwing met bijbehorende onderzoeken om de (ruimtelijke) procedures te doorlopen.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 Afsluiten van overeenkomst voor de ontwikkeling van de locatie Driemaster
De ontwikkelingsvisie met scenario's voor de locatie Driemaster zal begin 2015 gereed zijn. In de scenario's worden ook woningen voor starters en/of ouderen betrokken. Op basis van deze ontwikkelmogelijkheden zal met ontwikkelende partij(en) een overeenkomst worden opgesteld voor de verkoop en exploitatie van de gronden.

2.1 Uitwerken schetsplan Amaliaplein
Het project Amaliaplein heeft door de wijzigingen in de Verordening Ruimte van de provincie veel vertraging opgelopen. De uitwerking van het ontwerp en het participatieproces kon daarom in 2014 slechts beperkt plaatsvinden. In 2015 pakken we de draad weer op wanneer met de regio en provincie de voorwaarden van de Verordening nader zijn ingevuld.

2.2 Uitwerken schetsplan locatie Driemaster
Wanneer de uit de scenario's een ontwikkelrichting is gekozen en met de ontwikkelende partij afspraken zijn gemaakt kan het ontwerp worden uitgewerkt. De gemeente heeft daarin een actieve rol en begeleid ook de participatie van de omgeving.

3.1 Vaststellen verklaring van geen bedenkingen door de raad voor Amaliaplein
Het definitieve ontwerp van de ontwikkeling wordt met een ruimtelijke onderbouwing voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd het project toe te voegen aan de categorie gevallen 'waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is' zodat de verdere procedure snel kan verlopen.

Prestatie-indicatoren

 

2013 (w)

2014 (b)

2015 (b)

2016 (b)

2017 (b)

2018 (b)

Collegebesluit voor afsluiten overeenkomsten

Amaliaplein

Driemaster

100%

100%

Uitwerken Schetsplan

Amaliaplein

Driemaster

100%

100%

Vaststellen vvgb of bestemmingsplan door raad

Amaliaplein

Driemaster

100%

100%

50%

100%

Verlenen van vergunningen door college

Amaliaplein

Driemaster

100%

100%

100%

Verkoop en overdracht gronden

Amaliaplein

Driemaster

50%

50%

100%

100%

Bouw/oplevering

Amaliaplein

Driemaster

start

100%

start

100%

Ga naar boven
/leiderdorp-programmabegroting-2015